illüziya

illüziya
<fr.> Olmayan bir şeyi həqiqi bir şey kimi qəbul etmə; yanlış, səhv təsəvvür; xəyal. <Teatr direktoru:> Çünki biz səhnədə bəzən boyalar vasitəsilə illüziya yaradırıq, alaqapı isə möhkəm materialdan düzəlir. M. Hüs.. // Boş ümid, xam xəyal. Bunların hamısı illüziyadır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Зрительные иллюзии — Основная статья: Зрение человека Оптические иллюзии (более узко  зрительные иллюзии)  ошибки в зрительном восприятии, вызванные неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа (лунная иллюзия, неверная оценка …   Википедия

  • Иллюзии оптические — Основная статья: Зрение человека Оптические иллюзии (более узко  зрительные иллюзии)  ошибки в зрительном восприятии, вызванные неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа (лунная иллюзия, неверная оценка …   Википедия

  • Иллюзия (психология) — Иллюзия (лат. illusio заблуждение, обман) извращённое восприятие реально существующего объекта. Иллюзии могут возникать у психически здоровых людей (физические, физиологические иллюзии, метаморфопсии). Разновидности иллюзий физические связаны с… …   Википедия

  • Обман зрения — Основная статья: Зрение человека Оптические иллюзии (более узко  зрительные иллюзии)  ошибки в зрительном восприятии, вызванные неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа (лунная иллюзия, неверная оценка …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”